Epilepsi Tedavisi - Epilepsi Hastalığı Tedavi Merkezi - Medical Park

Epilepsi Tedavisi

Epilepsi Tedavisi?
Epilepsinin en önemli tedavi şekli ilaç tedavisidir. Epilepside kullanılan ilaçlar beyin hücrelerinin aşırı uyarılma durumununa baskı uygulayarak nöbetlerin oluşunu engeller. Bu ilaçlar her gün, önerilen dozda ve saatlerde çok düzgün bir şekilde kullanılmalıdır. İlaç seçimi yaş, nöbet tipi, yan etkiler ve kiloya göre belirlenir. İlaçlar nöbet sıklığını ve şiddetini azaltır.

Epilepsi tedavisinin düzgün bir biçimde sürdürülmesi halinde bile nöbetler devam edebilir. Hastaların %20 sinde nöbetler ilaç tedavisine rağmen devam etmektedir. Bu tür hastalarda cerrahi tedavi veya boyun yan tarafından uzanan vagal sinir stimülasyonu düşünülmelidir.

Uzun Süreli Takip Şart!

Uzun süreli takip ve tedavi gerektiren bu hastalıkta tedavinin ana kuralının epilepsi ataklarının gelmesini önleyen ilaçların düzenli kullanmak ve atağa neden olan faktörlerden korunmak belirleyicidir. Doğru ve etkin tedavi uygulandığı sürece nöbetlerin pek çoğu kontrol altına alınır. Bu nedenle öncelikle epilepsinin tipi, nöbet sıklığı, tetikleyen faktörler saptanır ve tedavi buna göre düzenlenir. Burada önemli olan doğru nöbet tipine, doğru ilacın uygulanmasıdır. Ancak aynı zamanda hastanın ilaca uyumu ve düzenli kontroller de oldukça önemlidir.