Epilepsi Nedir? - Epilepsi Hastalığı Tedavi Merkezi - Medical Park

Epilepsi Nedir?

Epilepsi Nedir?

Epileptik nöbet, beyin içinde bulunan nöronların (sinir hücresi) olağan dışı elektro-kimyasal deşarjları sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluktur. Bu nörolojik bozukluklar bilinç, davranış, algısal, hareket ve duygu şeklinde olabilir. Epilepsi hastalığı (sara ), bu nöbetlerin 2 ve daha fazla sıklıkla oluşmasıdır.

Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1′ini etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, erkek ve kadınlarda ırk ayrımı olmaksızın eşit olarak görülmektedir. Epilepsi nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ama sıklıkla en gençler ile en yaşlılar etkilenir.

Epilepsi Hastalığı Nedenleri?

Epilepsi hastalığının bir çok nedeni olmakla birlikte büyük çoğunluğu idiyopatik (nedeni bilinmeyen) epilepsidir. İdiyopatik epilepsilerin daha çok genetik bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Baş yaralanması, doğum sırasında beyin hasarı, inme, beyin enfeksiyonu ve nadiren beyin tümörü gibi nedeni bilinen epilepsilere semptomatik epilepsi denir.

Kısa süreli dikkat kaymasından uzun süreli konvülsiyonlara kadar çeşitlilik gösteren 40’dan fazla farklı nöbet türü tanımlamıştır.Nöbetlerin sıklığı da değişken olup bazı hastalarda senede birden az nöbet görülürken, bazıları günde çok sayıda nöbet yaşayabilmektedir.Nöbetler genellikle, beyindeki anormal elektrik aktivitesi alanına bağlı olarak iki ana gruba (parsiyel ya da jeneralize nöbetler) ayrılmaktadır.

Epilepsi, mutlaka doktora başvurulması ve doktorun gerekli gördüğü sürece kontrol altında kalınması gereken bir hastalıktır. Epilepsinin bazı türleri hasta belli yaşlara geldiğinde kendiliğinden tamamen düzelebilir ve ilaç tedavisine gerek duyulmayabilir.