Epilepsi Belirtileri - Epilepsi Hastalığı Tedavi Merkezi - Medical Park

Epilepsi Belirtileri

Epilepsi Nedir?

Epilepsi hastalığının bir çok nedeni olmakla birlikte büyük çoğunluğu idiyopatik (nedeni bilinmeyen) epilepsidir. İdiyopatik epilepsilerin daha çok genetik bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Baş yaralanması, doğum sırasında beyin hasarı, inme, beyin enfeksiyonu ve nadiren beyin tümörü gibi nedeni bilinen epilepsilere semptomatik epilepsi denir.

Kısa süreli dikkat kaymasından uzun süreli konvülsiyonlara kadar çeşitlilik gösteren 40’dan fazla farklı nöbet türü tanımlamıştır.Nöbetlerin sıklığı da değişken olup bazı hastalarda senede birden az nöbet görülürken, bazıları günde çok sayıda nöbet yaşayabilmektedir.Nöbetler genellikle, beyindeki anormal elektrik aktivitesi alanına bağlı olarak iki ana gruba (parsiyel ya da jeneralize nöbetler) ayrılmaktadır.

Epilepsi, mutlaka doktora başvurulması ve doktorun gerekli gördüğü sürece kontrol altında kalınması gereken bir hastalıktır. Epilepsinin bazı türleri hasta belli yaşlara geldiğinde kendiliğinden tamamen düzelebilir ve ilaç tedavisine gerek duyulmayabilir.

Nöbetlerin tekrarlaması ve status epileptikus hali, beyinde oksijensiz kalmaya bağlı bazı etkilere yol açabilir. Tedavisiz kalan küçük nöbet türlerinin bir süre sonra büyük nöbetlere dönüşme olasılığı vardır. Nöbet sırasında düşme, trafik kazası, suda boğulma gibi tehlikeler vardır. Bu nedenlerle epilepsiye mutlaka müdahale edilmelidir.