Epilepsi Hastalığı Tedavi Merkezi - Medical Park Nöroloji Kliniği
Epilepsi Hastalığı
Epileptik nöbet, beyin içinde bulunan nöronların (sinir hücresi) olağan dışı elektro-kimyasal deşarjları sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluktur. Bu nörolojik bozukluklar bilinç, davranış, algısal, hareket ve duygu şeklinde olabilir. Epilepsi hastalığı (sara), bu nöbetlerin 2 ve daha fazla sıklıkla oluşmasıdır. Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, erkek ve kadınlarda ırk ayrımı olmaksızın eşit olarak görülmektedir. Epilepsi nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ama sıklıkla en gençler ile en yaşlılar etkilenir.

Kısa süreli dikkat kaymasından uzun süreli konvülsiyonlara kadar çeşitlilik gösteren 40’dan fazla farklı nöbet türü tanımlamıştır. Nöbetlerin sıklığı da değişken olup bazı hastalarda senede birden az nöbet görülürken, bazıları günde çok sayıda nöbet yaşayabilmektedir.


Epilepsi Tedavisinde Medical Park Nöroloji Merkezleri

Epilepsi Tedavisi Medical Park Hastaneler Grubu Hastaneleri'nin Nöroloji Bölümleri'nde geniş bir yelpazedeki nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir. Nöroloji Bölümlerimizin uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanelerimizde hizmet verilmektedir. Gerektiğinde hastanelerimizin Tıbbi Görüntüleme ve Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.